مجتمع فنی تهران

نمایندگی رودهن (بومهن ، پردیس)

 رودهن – بلوار امام خمینی (ره) روبروی ادراه کل امور مالیاتی وفروشگاه اتکا

جنب اداره آب وفاضلاب – شماره ۱۳۵۴- مجتمع فنی تهران(رودهن ،بومهن وپردیس)

شماره تماس: ۷۶۵۰۸۵۶۲  –  ۷۶۵۰۸۵۷۰ –  ۷۶۵۰۸۵۷۳
سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۷۶۵۰۸۵۷۰
پست الکترونیکی:
pru@mftmail.com

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران