مجتمع فنی تهران

کاربری کامپیوتر سطح ۲

شروع دوره icdl 2 روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۹٫۳۰ از چهارشنیه ۳۰خرداد ۹۷

مدت دوره ۶۳ ساعت

مباحث اکسل ۲۰۱۶- اکسس ۲۰۱۶- پاور پوینت ۲۰۱۶-شهریه ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ریال

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران