مجتمع فنی تهران

کامپیوتر ICT

 کامپیوتر کودک

 از آنجا که فراگیری هر علمی در سنین کودکی در مقایسه با سایر دوره های سنی ، به مراتب ماندگارتر است ، کلیه علوم مرتبط با رایانه نیز نیازمند آموزشی پایه ای در گروه سنی کودک ونوجوان می باشند . این مهم تنها با برنامه ای مدون و هدفدار امکان پذیر بوده که درنهایت شرایط ادامه تحصیل دراین حوزه را فراهم خواهد نمود. فناوری اطلاعات به گونه ای با زندگی بشر آمیخته شده که به نظر می رسد نسل آینده بدون بهره برداری از این فناوری از انجام امورساده و روزمره خود نیز عاجز باشد . از این رو ضروری است برای آماده سازی نسل آینده ( کودکان ونوجوانان امروز ) برنامه مشخصی تدوین شود.

 

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
کامپیوتر ICT کودکان الکترونیکی ۱ ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
کودکان الکترونیکی ۲ ۶۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
سطح یک نوجوانان ICDL ۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 سطح دو نوجوانان ICDL ۵۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
کاربری رایانه ویژه والدین ۳۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Web starter برای نوجوانان ۴۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
وبلاگ نویس برای نوجوانان ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان ۴۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان ۴۵ ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Photoshop مقدماتی نوجوانان ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Photoshop پیشرفته نوجوانان ۳۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی و متحرک سازی با Flash ۴۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Corel Draw مقدماتی نوجوانان ۳۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان ۳۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
صفحه آرایی با In Design ۳۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مبانی اصول طراحی ۳۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ رزرو
(آموزش عکاسی به کودکان ونوجوانان (مقدماتی ۴۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش فیلم سازی به کودکان ونوجوانان (مقدماتی) ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران