مجتمع فنی تهران

گروه تاسیسات

 tasisat

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه  تاسیسات آموزش نرم‌افزارHAP 4.34 ) CARRIER ) Windows ۳۶ ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی سیستم های آب و فاضلاب خانگی و تاسیسات بهداشتی —– ۲۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی و محاسبه تاسیسات استخر سونا و جکوزی —– ۳۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان —– ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
نقشه کشی تاسیسات اتوکد مقدماتی (I) ۲۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی و انتخاب تجهیزات و سیستم های تهویه مطبوع —– ۲۴ ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران