مجتمع فنی تهران

گروه مهندسی معماری

 memari

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه مهندسی معماری اتوکد  دو بعدی Windows ۶۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
اتوکد سه بعدی معماری اتوکد  دو بعدی ۴۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو Windows ۲۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
رسم فنی ساختمان Windows ۲۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
نقشه کشی ساختمان Windows ۶۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
Archi CAD Windows ۴۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
 نرم افزار ۲۰۱۳ Revit Architecture آشنایی با رسم فنی وتبدیل نقشه های فاز ۱به ۲ ۶۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
اسکیس و راندو Windows ۵۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی Windows ۱۳۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط Windows ۱۲۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پشرفته Windows ۱۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران