مجتمع فنی تهران

گروه مهندسی مواد متالورژی

 metaloji

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه مهندسی مواد متالورژی کامپوزیت ها —— ۱۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
سمینارآشنایی با فلزات رنگین —— ۱۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
سمینارآشنایی با آلومینیوم و آلیاژهای آن —— ۸ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
سمینارآشنایی با مس و آلیاژ های آن —— ۸ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
کارگاه فناوری متالورژی —— ۶۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش نرم افزار Procast مقدماتی Windows ۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران