مجتمع فنی تهران

گروه مهندسی مکانیک

 mekanik

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه مهندسی مکانیک CATIA I Windows ۶۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
CATIA II CATIA I ۶۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
CATIA III CATIA II ۶۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنایی با کاربردهای پیشرفته CATIA Windows ۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Solid works I Windows ۶۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks Windows ۶۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Solid Works III Solid works I ۶۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنایی با ورق کاری در CATIA CATIA I ۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنایی با نرم افزار ABAQUS Windows ۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
ABAQUS I Windows ۶۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
ABAQUS II ABAQUS I ۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران