مجتمع فنی تهران

گروه مهندس عمران

omran

 

گروه ردیف عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه مهندس عمران ۱ Etabs & Safe I Windows ۹۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۲ Etabs & Safe پیشرفته Windows ۴۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۳ طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP2000( مقدماتی) Windows ۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ متره برآورد و صورت وضعیت با Excel Windows ۴۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
۵ ‌‌روش‌های اجرای ساختمان بتنی —— ۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
۶ ‌‌روش‌های اجرای ساختمان فلزی —— ۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران