مجتمع فنی تهران

گروه کشاورزی

 keshavarzi

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه کشاورزی سمینار آشنایی با نرم‌افزار HEC-HMS —— ۸ ۱,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
سمینار اصول طراحی سیستم‌های آبیاری کم فشار (هیدروفلوم) —— ۱۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
متره برآورد و صورت وضعیت طرح های آبیاری و زهکشی  با Excel —— ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل‌سازی سیلاب —— ۴۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنائی با مبانی مکانیزاسیون کشاورزی —— ۱۶ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
اصول مقاله نویسی برای رشته های مهندسی —— ۱۵ ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران