مجتمع فنی تهران

گروه گرافیک

 gerafic

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه گرافیک فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) Windows ۸۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
تکنیک های پیشرفته طراحی و عکاسی در فتوشاپ فتوشاپ مقدماتی (CC) ۵۴ ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Adobe Illustrator CS4 —— ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Adobe Photoshop —— ۶۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی تا چاپ —— ۹۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنایی با چاپ —— ۳۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
متخصص طراح گرافیک و چاپ —— ۴۲۴ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران