مجتمع فنی تهران

گروه RS , GIS و نقشه برداری

gis

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه RS , GIS و نقشه برداری آموزش پیشرفته نرم افزار Arc GIS Windows ۲۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS Windows ۳۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
کارگاه آموزشی GIS و نرم‌افزار ARCGIS مقدماتی-پیشرفته Windows ۱۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آشنایی با فناوری GIS ویژه مدیران Windows ۱۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
اصول سیستم جغرافیایی GIS Windows ۲۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
اصول و مبانی نقشه برداری زمینی Windows ۴۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای Geomatica&ENVI Windows ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران