مجتمع فنی تهران

مدل سازی سه بعدی

 3bodi

 

گروه ردیف عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعن) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
مدل سازی سه بعدی ۱ ۳D max beginners to Advance Windows ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۲ آموزش V-Ray ۳D max ۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۳ مهارت های اصولی کار با نرم افزار مایا ۲۰۱۳ Windows ۱۲۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ مدل سازی حرفه ای توسط نرم افزار مایا ۲۰۱۳ Windows ۶۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران