به دپارتمان کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران نمایندگی رودهن خوش آمدید

دپارتمان کودک و نوجوان نسبت به سایر بخش های مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن واحدی متمایز بوده و دلیل این تمایز مخاطبین آموزشی این واحد می باشند. از آنجا که فراگیری هر علمی در سنین کودکی به مراتب ماندگارتر و موثرتر خواهد بود، کلیه علوم مرتبط با کودکان و نوجوانان نیز نیازمند آموزشی پایه ای در گروه سنی مذکور می باشد و این امر تنها با برنامه ای مدون و هدف دار محقق می گردد.

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال )

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال )

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۷ تا ۹ سال )

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۷ تا ۹ سال )

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۴ تا ۶ سال )

زبان انگلیسی ( گروه سنی ۴ تا ۶ سال )

کامپیوتر ICT ( کودک و نوجوان )

کامپیوتر ICT ( کودک و نوجوان )

فرهنگ و هنر ( کودک و نوجوان )

فرهنگ و هنر ( کودک و نوجوان )

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی