نتایج آزمون ها

نتایج آزمون start3

نام استاد:خانم عقیلی روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ۹-۱۱

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون Fly5(b)

نام استاد: خانم رجبی روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۴۵-۱۷:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون Pre-Move

نام استاد: خانم عقیلی روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها  ۱۱-۱۳

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون Move 3(b)

نام استاد: خانم طاهری روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه: ۱۵:۱۵-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون move 14

نام استاد: فرنوش ابراهیمی روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ۱۷:۱۵-۱۹|چهارشنبه ها ۱۵:۱۵-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون move 2(g)

نام استاد:خانم باقری روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ۱۷:۱۵-۱۹|چهارشنبه ها ۱۵:۱۵-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون fly 3(g)

نام استاد: خانم همتی روز و ساعت کلاس: دوشنبه و چهارشنبه ۱۷:۱۵-۱۹

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون fly3(b)

نام استاد:خانم همتی روز و ساعت کلاس: دوشنبه و چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون move2

نام استاد: خانم نصراللهی روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۱۵-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون move 9(b)

نام استاد:خانم طاهری روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ۱۷:۱۵-۱۹/چهارشنبه ها ۱۵:۱۵-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی