نتایج آزمون ها

نتایج آزمونPREMOVE1

نام استاد:نرگس کرمپور روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون START2

نام استاد:ندا جان نثاری روز و ساعت کلاس:یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمونMOVE 2(b)

نام استاد:ندا جان نثاری روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمونMOVE9(b)

نام استاد:ندا جان نثاری روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمونMOVE 3

نام استاد:فرنوش آرمان روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمونMOVE8(b&g)

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون اکسس

نام استاد:نریمان کامیار روز و ساعت کلاس:یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۷:۳۰ الی ۲۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون اکسل

نام استاد:نریمان کامیار روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون ICDL2

نام استاد: نریمان کامیار روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون move13(b&g)

نام استاد:فروزان آرمان روز و ساعت کلاس:شنبه و دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۵

⇜ مشاهده نمرات

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی