مجتمع فنی تهران

Cisco

 cisco

 آموزش سیسکو و کلا دوره های آموزشی  شرکت سیسکو ، معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند .طراحی شماتیک وساختار بندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها وسوئیچ های سیسکو ازمباحث مهم این دوره ها  هستند .

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
Cisco Cisco – CCNA (200-120) Network +( I ) ۵۴ ۸,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -Route (642-902) Cisco – CCNA ۶۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -Switch CCNP -Route ۴۲ ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -TShoot CCNP -Switch ۲۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران