مجتمع فنی تهران

CIW (طراحی وب)

 ciw

 

گروه کد عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
CIW ۱ Web Design I (HTML5 , CSS3 with Dreamweaver) آشنایی با کامپیوتر ۷۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
۲ Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less&Sass) کد ۱ ۴۴ ۵,۸۵۰,۰۰۰ رزرو
۳ Web Design III ( JavaScript & JQuery & Ajax) کد ۲ ۷۵ ۸,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ Web Design pack کد ۳ ۱۷۲ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران