مجتمع فنی تهران

MCSE (شبکه)

 نت ورک

 

مهندسی شبکه مایکروسافت

پکیج آموزشی
MCSE 2012
با تخفیفات ویژه

network

داوطلبان پس از طی این دوره تخصص لازم برای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده بر اساس Server 2012 R2 بدست آورده و همچنین با فناوری هایی نظیر مجازی سازی آشنا خواهند شد.

 

این بسته آموزشی شامل دوره های زیر است:

  •  Windows 8.1 (70-687)
  • Windows Server 2012 R2 (70-410)
  • Administrating Windows Server 2012 R2 (70-411)
  • Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (70-412)
  • Designing & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413, 70-414)

 

گروه کد عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
۱ Network +( I ) آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
MCSE ۲ Configuning  Windows 8.1 (70-687) Network +( I ) ۴۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۳ Windows Server 2012  R2 (70-410) Windows ۸٫۱ ۴۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ Administrating Windows Server 2012 R2  (۷۰-۴۱۱) Windows Server 2012 ۵۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۵ Configuing Advanced Windows Server 2012R2 (I)(70-412) کد ۳ ۶۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۶ Desigin & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413,70-414) کد ۴ ۲۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران