مجتمع فنی تهران

MCTS (برنامه نویسی)

 MCTS1

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
MCTS اصول برنامه نویسی با Net. آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
.Net Framwork Application Development Foundation I (70-536) اصول برنامه نویسی با Net. ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
SQL Server2012 Database Development (70-461) کد ۲ ۶۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
.Net Framwork 4.5 Windows based Client Application Development(70-511) کد ۳ ۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 پایه تا پیشرفتهC ++ آشنایی با کامپیوتر ۶۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران