مجتمع فنی تهران

Mikro Tik (میکروتیک)

میکروتیک

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
MikroTik MTCNA آشنایی با کامپیوتر ۲۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
MTCRE ۱۳۱۶۱۸۱۲۳ ۱۶ ۳,۴۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCTCE ۱۳۱۶۱۸۱۲۴ ۲۴ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCUME ۱۳۱۶۱۸۱۲۵ ۱۶ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCWE ۱۳۱۶۱۸۱۲۶ ۱۶ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCINE ۱۳۱۶۱۸۱۲۷ ۲۴ ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو

PreMCSE

مهندسی شبکه مایکروسافت

پکیج آموزشی
MCSE 2012
با تخفیفات ویژه

network

داوطلبان پس از طی این دوره تخصص لازم برای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده بر اساس Server 2012 R2 بدست آورده و همچنین با فناوری هایی نظیر مجازی سازی آشنا خواهند شد.

 

این بسته آموزشی شامل دوره های زیر است:

  •  Network+
  • Windows 8.1 (70-687)
  • Windows Server 2012 R2 (70-410)
  • Administrating Windows Server 2012 R2 (70-411)
  • Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (70-412)
  • Designing & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413, 70-414)

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
PreMCSE Network +( I ) آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران